.

agenda/optreden 2017 - 2018


2017 / 2018

In het nieuwe seizoen (2017 / 2018) zullen we  ook een aantal keren optreden. Voorlopig zijn optredens voorzien op 23 september (Apostolisch Genootschap uit Harderwijk -vredeweek) en 17 december (St Jansdal - Kerst).
 


We hebben 379 gasten en één lid online

↑ Top  

© Wereldmuziekkoor Duende 2018   Leden