Masithi (Zuid-Afrika in resp. Xhosa, Zulu, Sotho en Venda)

Masithi

Masithi: amen siyakudumisa
Masithi: amen bawo amen siyakudumisa

Arere: amen, reagotumina
Arere: amen rara amen, reagotumina

Arere: amen, re-a-u-rorisa
Arere: amen ntate amen, re-a-u-rorisa

Rithsiri: amen, riavhahulisa
Rithsiri: amen kotsi, amen kosti, amen riavhahulisa

Masithi

Zing: amen, wij loven Uw naam, o Heer
Zing: amen, het zij zo
Amen, wij loven Uw naam, o Heer.